Dinsdag 26 oktober 2021 — Luminus bouwt in 2022 een windturbine op de terreinen van Gadot Belgium aan het Mercatordok in de Gentse haven. Via de gemeentelijke holding Zefier investeert ook stad Gent in het windenergieproject. De opbrengst van de stad vloeit naar een rollend klimaatfonds. Dat voorziet goedkope en langlopende energieleningen voor alle Gentenaars die hun woning klimaatvriendelijk willen renoveren.

Windturbineproject Mercatordok

In 2022 zal aan het Mercatordok in de Gentse haven een windturbine verrijzen op de terreinen van Gadot Belgium. De site in kwestie heeft een zeer groot windpotentieel en ligt in het hart van de haven van Gent, ver van de omliggende woongebieden.  Het wordt een windturbine met een rotordiameter van 138 m en een masthoogte van 111 m. De windturbine zal meer dan 10 GWh per jaar produceren, goed voor het jaarlijks energieverbruik van 2900 Gentse gezinnen. Hiermee wordt 5.300 ton CO2 (eq.) vermeden in vergelijking met de gemiddelde Belgische elektriciteitsmix. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 500 dieselauto’s (1). Gadot Belgium zal ongeveer de helft van de geproduceerde groene stroom lokaal op zijn site gebruiken en zal zo zijn activiteiten gevoelig verduurzamen.

In het project zal extra aandacht besteed worden aan vogels. Er komt een vogelradar in de buurt om de vliegbewegingen op te volgen. Op de meest gevoelige momenten zal de turbine stilliggen om de veiligheid van vogels te verzekeren.

Stad Gent participeert via een borgstelling voor 49% in de windturbine. Luminus participeert voor 51%. De opbrengst van de stad zal gaan naar een rollend klimaatfonds. Dat voorziet energieleningen om Gentenaars te helpen hun energieverbruik sneller te laten dalen en hen toe te laten te investeren in hernieuwbare energie. Bovendien kunnen mensen met een lager inkomen nu een goedkope lening krijgen om de basiskwaliteit van hun woning aan te pakken. De windturbine komt dus ten goede aan alle Gentenaren.

Wim De Windt, CEO Gadot Europe en Managing Director Gadot Belgium: “Gadot Belgium is bijzonder trots om op haar terminal in North Sea Port de eerste windturbine met participatie via Zo-Fier door de stad Gent en voor de Gentenaars te mogen verwelkomen. Met milieuvriendelijke energie voor al haar processen zet Gadot, gespecialiseerd in chemische productie, stockage en filling activiteiten, een belangrijke stap in haar groeiambities voor het uitbouwen van een duurzame chemische cluster op een schitterende locatie in de Gentse haven. Gadot slaat daarbij graag de handen in mekaar met Luminus als strategische partner.

Gemeentelijke participatie in windprojecten

De windturbine wordt eigendom van Zo-Fier nv, een gemeenschappelijk filiaal van Luminus en Zefier dat zich toelegt op de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van projecten voor hernieuwbare energie.

Luminus en Zefier willen de omwonenden zo veel mogelijk betrekken bij deze projecten rond hernieuwbare energie. Zefier is reeds actief in 168 gemeentes, goed voor 4,2 miljoen inwoners of 65% van de Vlaamse bevolking. Via de participatie van Zefier in Zo-Fier zullen de gemeentelijke aandeelhouders van Zefier voortaan kunnen participeren in windprojecten van Luminus in hun gemeente.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “Als nummer 1 in windenergie in België willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waar bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve diensten. Hiervoor hebben we zowel burgers als overheden nodig. Dankzij Zo-Fier kunnen we hen nog meer betrekken in onze projecten voor hernieuwbare energie. Enkel samen maken we het verschil.”

De strijd tegen de klimaatverandering

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 26% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. Luminus zet sinds 2001 in op windenergie en haar windpark kent een constante groei. Met zijn 249 windturbines heeft het bedrijf een geïnstalleerd vermogen van 630 MW, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 344.000 gezinnen.