Skip to content

GADOT BELGIUM ’s GDPR-compliance voorbereiding

Introductie

INLEIDING

In april 2016 heeft de Europese Unie een nieuwe verordening inzake gegevensbescherming goedgekeurd, de algemene verordening gegevensbescherming. De algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) vervangt Richtlijn 95/46 / EG inzake gegevensbescherming en is ontworpen om wetgeving inzake gegevens privacy in Europa te verenigen, alle gegevensbescherming van EU-burgers te beschermen en te versterken en de manier waarop organisaties in de regio gegevens benaderen opnieuw vorm te geven.  De handhaving van deze verordening begint op 25 mei 2018. Elke organisatie die op enigerlei wijze met persoonsgegevens van EU-ingezetenen werkt, ongeacht locatie, heeft verplichtingen om de gegevens en gegeven privacy te beschermen. GADOT BELGIUM BV is zich terdege bewust van haar behoeften en hun rol bij het verstrekken van de juiste processen en toepassingen om onze klanten te ondersteunen en intern aan de GDPR mandaten.

GADOT BELGIUM ’s engagement

Als GADOT BELGIUM hebben we altijd het recht van onze klant op gegevens privacy en -bescherming geëerbiedigd. Als Belgisch bedrijf heeft GADOT BELGIUM de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat aan de gegevens- en privacy rechten van zijn werknemers en klanten wordt voldaan.

GADOT BELGIUM heeft geen noodzaak om het verzamelen en verwerken van andere persoonlijke informatie van de klant dan degene die nodig is voor de levering van haar diensten.

We erkennen dat de GDPR ons zal helpen de hoogste standaarden te bereiken voor de beveiliging van klantgegevens.

Hoe bereidt GADOT BELGIUM zich voor op GDPR?

GADOT BELGIUM bereidt zich voor om GDPR-compliant te zijn in al zijn diensten en processen, tegen de tijd dat de verordening afdwingbaar wordt.

We hebben de GDPR-vereisten geanalyseerd en hebben een toegewijd intern team ingezet om onze organisatie te stimuleren deze tegemoet te komen.

Enkele van onze lopende initiatieven zijn:

 • Identificatie van persoonlijke gegevens – evalueert voor alle persoonlijke gegevens de verzameling, gebruik, opslag en vernietiging ervan. De verwerkingsactiviteiten voor iedereen definiëren en het     documenteren van de verschillende gegevensbronnen zullen ons in staat stellen de juiste weg te vinden in de dagen voorafgaand aan de implementatie.
 • Klantenondersteuning bieden – Een belangrijk aspect van GDPR is hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt. Als data- controller speelt GADOT BELGIUM een sleutelrol om onze klanten de kennis te bieden om hun gebruikersgegevens effectief te beschermen. VLS-GROUPGADOT BELGIUM  actualiseert bestaande en sluit nieuwe verwerkingsovereenkomsten waar nodig en onderzoekt hoe verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd.
 • Verbetering van integriteit van de gegevens en beveiliging – Gegevens privacy en gegevensbeveiliging zijn belangrijke aspecten van de GDPR. GADOT BELGIUM zal  de processen, IT-beleid en procedures updaten om ervoor te zorgen end-to-end beveiliging.

Wat betekent dit voor onze klanten?

We begrijpen dat het voldoen aan de GDPR-vereisten veel tijd en moeite kost.

Als uw dienstverlener, werken wij hard om ervoor te zorgen dat de beste beveiligingsmethoden worden geïmplementeerd en dat er afspraken voor gegevensverwerking worden gemaakt.

Wat doen we om GDPR-klaar te zijn?

Voor GDPR-compliance in onze organisatie zullen we de volgende dingen doen:

 • Creatie van een gegevensbeschermingsteam om toezicht te houden op GDPR-activiteiten en het bewustzijn te vergroten
 • Herziening van de huidige beveiligings- en privacy processen en wijziging waar mogelijk van contractenmet derden om aan de vereisten van de GDPR te voldoen
 • Identificatie van de persoonsgegevens die worden verzameld en creatie van een data-register voor de persoonlijke gegevens
 • Analyse van hoe deze informatie wordt verwerkt, opgeslagen, bewaard en verwijderdvan de derde partijen aan wie we gegevens vrijgeven
 • BeoordelingProcedures vast stellen om te reageren op betrokkenen wanneer zij hun rechten uitoefenen
 • Een Privacy Impact Assessment (PIA) opstellen en deze uitvoeren
 • Creatie van processen voor melding datalekken
 • Continu werknemersbewustzijn is essentieel om continue naleving van de GDPR te waarborgen
We’d love to help

Appointment Form