Binnen North Sea Port schuiven steeds meer containers van de weg naar het water. Oak tankterminaloperator Gadot Belgium doet voor het vervoer van zijn laadkisten van Gent naar Antwerpen voortaan een beroep op de binnenvaart. Het chemiebedrijf werkt hiervoor nauw samen met dichte buur DFDS.

Gadot and DFDS start chemical cluster collaboration

Gadot Belgium biedt chemieproducenten een ruime waaier aan industriele diensten en logistieke oplossingen. Het bedrijf aan het zeekanaal naar Terneuzen is in volle expansie. Het breidde zijn tankopslag­capaciteit vorig jaar uit tot 100.000 m3 en investeerde 2 miljoen euro in nieuwe afvullijnen. Gadot timmert zo voort aan de uitbouw van een ‘chemical cluster’.

In zijn streven naar een kleinere ecolo­gische voetafdruk zette Gadot Belgium onlangs een nieuwe stap. Containers die richting Antwerpen gaan voor overzeese export, doen dit niet meer over de weg maar over het water. Dat is beduidend milieuvriendelijker.

Buren slaan handen in elkaar

Gadot sloeg de handen in elkaar met DFDS, wiens terminal aan zijn installaties paalt. Het voortraject blijft zo bijzonder kort, opnieuw met minder uitstoot tot gevolg. DFDS staat in voor de hele afhan­deling op het vlak van douane, expeditie en transport. “We doen het hele traject: van het ophalen van de containers tot het wegen en de douaneformaliteiten. De chemieproducten zitten in Intermediate Bulk Containers (IBC’s) die in zeecon­tainers geladen warden. We willen hier een regelmatige trafiek van maken”, legt Frederic De Vreese, business development manager van DFDS Seaways, uit.

De shortsearederij krijgt er zo een klant bij voor de binnenvaartdiensten die zij in het verlengde van haar rorodienst van en naar het Zweedse Giiteborg verzorgt. Daar horen verbindingen naar de grate con­tainerterminals in Antwerpen bij. Gadot en DFDS bekijken of zij ook voor andere logistieke stromen kunnen samenwerken. 

Gadot Belgium Location

Binnenvaart rules!

Ludwig De Bock, businessmanager export bij Gadot Belgium, een onderdeel van de Israelische Gadot-groep, spreekt van een mijlpaal voor het bedrijf. “Dit is belangrijk voor de toekomst. Er wordt steeds meer gekeken naar de ecologische voetafdruk. We zullen samen met de klanten bekijken hoe we meer en meer export kunnen gene­reren en hoe we hun supply chain en onze service aan hen kunnen verbeteren:’ 

‘Wanneer twee bedrijven in onze haven intenser gaan samenwerken, versterkt dat ook North Sea Port als geheel. Dat Gadot en DFDS dit doen met een keuze voor 

de waterweg, is voor ons dubbele winst. De binnenvaart is met een aandeel van 58% vandaag al de belangrijkste vervoersmodus in onze haven richting achterland”, zegt CEO Daan Schalck van North Sea Port.